Thư viện ảnh

Lan tỏa phong trào đọc sách trong trường học

Lan tỏa phong trào đọc sách trong trường học

Hiện nay các trường tiểu học, THCS đã đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu chính khóa và tổ chức tiết đọc sách tại thư viện mang lại kết quả cao. Hệ thống thư viện ngày càng được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thoáng mát và thân thiện. Cùng với đó, ngành giáo dục cùng các trường đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa, vận động học sinh tích cực tham gia quyên góp ủng hộ sách, báo, góp phần làm phong phú thêm các đầu sách của thư viện nhà trường.